Dzieci

Dzieci mają niezwykłą zdolność przyswajania języka obcego, dużo szybciej niż dorośli opanowują wymowę czy uczą się nowych słówek. Wykorzystajmy to i pozwólmy, aby nasze pociechy już od wczesnego dzieciństwa miały kontakt z innym językiem. Wczesny start umożliwia stopniowe oswajanie się z brzmieniem i melodią języka, gdyż aparat mowy nie jest jeszcze w pełni wykształcony, a co za tym idzie szybko i w naturalny sposób nastawia się na dźwięki charakterystyczne dla obcego języka.

Nasze kursy skierowane do najmłodszych to niezwykła przygoda, uczymy poprzez gry i zabawy, bez formalnej nauki reguł językowych. Istotnym elementem jest zaangażowanie wszystkich zmysłów.

Dla dzieci w wieku szkolnym zajęcia indywidualne mogą być idealnym uzupełnieniem nauki w szkole, pomocą w odrabianiu zadania domowego czy przygotowaniem do sprawdzianów. Oferujemy również kursy w małych grupach dopasowane do indywidualnych potrzeb. 

Cena zajęć indywidualnych (jeden kursant)

60 minut – 70 zł

Cena zajęć w parach

60 minut – 45 zł od osoby

Kursy grupowe (3 -6 osób)

17h x 60 min w semestrze (raz w tygodniu) 599 zł

33h x 60 min w semestrze (dwa razy w tygodniu) 999 zł

* Cena obejmuje zajęcia odbywające się w siedzibie firmy. W cenę lekcji wliczone są materiały dydaktyczne przygotowane przez lektorów, ale cena nie obejmuje podręcznika oraz ćwiczeń (kursant pokrywa koszt zakupu własnych egzemplarzy).

Facebook User Timeline

Close